AB BAKANLIĞI VE MFİB’NİN GÖZÜNDEN SİVİL TOPLUM DİYALOĞU

AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, sivil toplum kuruluşlarının önemini anlatıyor.

AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel: “Bakanlığın sivil toplum kuruluşlarına desteği sürecek.”

AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, tüm sivil toplum kuruluşlarını proje üretmeye davet ediyor.

AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, TR-AB ilişkilerindeki diyalog eksikliğinin giderilmesinde STK’ların önemini vurguluyor.

AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasının her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağını belirtiyor.

AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, AB Bakanlığının her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında olduğunu belirtiyor.