Seyirler

Seyirler

AMAÇ Dinler arası hoşgörü ve diyaloğun kültür ve sanat yoluyla güçlendirilmesi TEMEL FAALİYETLER AB ve Türkiye’deki ilgili aktörler arasında diyalog...

Hazinelerin Kilidini Aç

Hazinelerin Kilidini Aç

Amaç: Siyasi Kriterler alanında Bulgaristan’ın AB deneyiminin ülkemize aktarılması Temel faaliyetler: Demokrasi alanında iyi uygulamalar kitapçığı hazırlanıyor. Yuvarlak masa toplantıları...

Medya Etiği

Medya Etiği

AMAÇ Profesyonel etik alanın düzenleyici mekanizmalar oluşturulması TEMEL FAALİYETLER Medya Etiğini Tartışmak İçin Açık Platform (OPDIME) oluşturuluyor. Medya etiği alanında...

Yayınlama Özgürlüğü Yolunda

Yayınlama Özgürlüğü Yolunda

AMAÇ Yayıncılık alanında ifade özgürlüğünün güçlendirilmesine katkı sağlanması ve ifade özgürlüğüne ilişkin AB politikaları hakkında farkındalığın artırılması TEMEL FAALİYETLER Ankara...