AB Boyutuyla Girişimcilik Gelişimi

AB Boyutuyla Girişimcilik Gelişimi

AMAÇ
İşletme ve sanayi politikaları konusunda Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

BAŞLICA ETKINLIKLER

  • Coğrafi işaret ile proje ortağı ülkelerdeki yerel ürünler ve girişimcilerin mevcut durumu analiz edilip karşılaştırmalar yapılıyor.
  • Girişimcilere yönelik bir rehber hazırlanıyor.
  • Yerel ürünlere ilişkin gerçekleştirilecek mevcut durum analizi raporu hazırlanıyor.
  • Türkiye, Slovenya, Yunanistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya’daki proje ortakları arasında toplam 6 çalışma ziyareti düzenleniyor.
  • Aydın’da sektör bazlı girişimcilik çalıştayı gerçekleştiriliyor.
  • Lise ve üniversite öğrencileri için girişimcilik seminerleri yapılıyor.
  • “Yerel ürünler ve coğrafi işaretler ile girişimcilik fırsatları” ile “Başarı hikayeleri” konularında panelleri düzenleniyor.
  • İstanbul’da girişimcilik ağı toplantısı yapılıyor.
  • İnternet sitesi ve görünürlük malzemeleri ile projenin tanıtımı ve görünürlüğü sağlanıyor.