AB Ortak Balıkçılık Politikasının Gökova’da Uygulanması

AB Ortak Balıkçılık Politikasının Gökova’da Uygulanması

AMAÇ
Gökova bölgesindeki yerel balıkçı kooperatiflerinin Avrupa Birliği Balıkçılık politikası konusundaki farkındalıkları ve balıkçılık yönetimi konusundaki kapasiteleri artıyor, küçük ölçekli balıkçılık faaliyetleri mobil teknoloji ile izleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Gökova Körfezindeki balıkçıların üretici birliği oluşturmaları için ihtiyaç analizi çalışması ve kapasite gelişimi etkinlikleri gerçekleştiriliyor.
  • Küçük ölçekli balıkçılar için Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikasının ilgili düzenlemeleri konusunda kapasite gelişimi sağlanıyor ve bu konuda farkındalık çalışmaları yapılıyor.
  • Gökova Körfezinde etkili kaynak yönetimi sağlamak için balıkçılara ve yerel paydaşlara eğitim veriliyor, işbirliği ve iletişim güçlendiriliyor.
  • Gökova Körfezindeki kaçak ve düzensiz avlanmayı engellemek için tedbirler alınıyor.