AB-TR Siyasette Kadın Sivil Ağı

AB-TR Siyasette Kadın Sivil Ağı

AMAÇ
Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının AB karar alma mekanizmaları ve politika oluşturma süreçlerinde daha aktif rol almaları için deneyim paylaşımı yoluyla kapasitelerinin artırılmasını hedefleyen proje, Türk ve AB STK’ları arasında sürdürülebilir bir işbirliği ve iletişim ağı kurulmasına da destek veriyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Strazburg ve Brüksel’de lobi çalışmaları yaplıyor
  • AB-Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları arasında ağ kurma faaliyetleri düzenleniyor
  • Kadınların siyasi yaşama katılımı konusunda eğitim müfredatı hazırlanıyor ve İstanbul’da sivil katılım diyalog toplantıları düzenleniyor
  • Kadınların siyasi yaşama katılımı konusunda sempozyum ve çalıştay düzenleniyor (İstanbul)
  • Kadınların siyasi yaşama katılımı konusunda iyi uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla yurtdışı çalışma ziyareti düzenleniyor
  • Türk STK’lar için lobi faaliyetlerinin nasıl yapılabileceği konusunda bir kitapçık hazırlanıyor.