AB-TR Sürdürülebilir Tarım Ağı

AB-TR Sürdürülebilir Tarım Ağı

AMAÇ
İlgili AB müktesebatı ve standartları ile uyumlu, çevre dostu iyi tarım uygulamaların ve organik tarımın Türkiye’de yaygınlaştırılması hedefleniyor. 

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Çevre dostu iyi tarım uygulamaları alanında faaliyet gösteren AB üyesi ülkeler ile Türkiye’de bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarına, çiftçilere, üreticilere (aktörler) yönelik teknik araştırma yapılıyor, geniş katılımlı bir toplantı yapılıyor.
  • Bilgi paylaşımı için ilgili paydaşlara yönelik saha ziyaretleri gerçekleştiriliyor.
  • Sürdürülebilir tarım alanında çalışan aktörler arasında düzenli iletişim kurulabilmesi için bir bilgi iletişim platformu kuruluyor.
  • Bilgi iletişim platformunun proje paydaşları ile paylaşılması ve sürdürülebilir tarım alanındaki iyi uygulamalara ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla iki günlük toplantı düzenleniyor.
  • Danışma komitesi ve paydaşlarla işbirliği içerisinde ilgili AB mevzuatı konusunda bilgi paketleri hazırlanıyor.

Yerel üretici kuruluşlarına ICT Platformunun tanıtımının yapılması amacıyla çeşitli etkinlikler hazırlanıyor.