Akdeniz Diyalog Köprüsü

Akdeniz Diyalog Köprüsü

AMAÇ
Proje ile Avrupa Birliği’nin sığınmacı ve göçmen haklarındaki politikaları ile ilgili Türkiye’deki sivil toplumun bilgisinin artmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Bu çerçevede, göçmenler, mülteciler ve sığınmacıların hakları konusunda siyasi reformların yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak Gaziantep’te bulunan yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Türkiye ve İtalya’daki ilgili paydaşların belirlenmesi ve paydaşların göçmenler, mülteciler ve sığınmacıların politikaları ve temel hakları ile AB değerleri hakkında bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla paydaş analizi ve anket yapılıyor.
  • Hedef bölgelere odaklanarak mülteciler/ sığınmacılar/ göçmenlerin hakları, sağlanan hizmetler ve mevzuat hükümleri konusunda Türkiye ve İtalya’ya yönelik karşılaştırmalı analiz yapılıyor.
  • İtalya’ya çalışma ziyareti gerçekleştiriliyor, karşılaştırmalı analiz ışığında göçmen işçiler için tavsiyeleri de içeren bir ortak rapor hazırlanarak basılıp dağıtılıyor.
  • Türkiye ve İtalya’da göç konusunda çalışan uzmanlara yönelik tavsiyelerin yer aldığı bir kitapçık hazırlanıyor.
  • Gaziantep’te proje kapsamında yürütülen çalışmaların karşılaştırmalı sonuçlarının ele alınacağı uluslararası bir konferans düzenleniyor.