Anadolu’nun Çok Kültürlü Mirasının Ortaya Çıkarılması ve Savunulması

Anadolu’nun Çok Kültürlü Mirasının Ortaya Çıkarılması ve Savunulması

AMAÇ
Türkiye’de gayrimüslimlerin kültürel miraslarına ilişkin bilgi toplanması, derlenmesi ve böylelikle Anadolu’nun kültürel zenginliğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Anadolu’da gayrimüslimlerin kültürel miraslarına ilişkin bir envanter oluşturuluyor
  • Anadolu’da gayrimüslimlerin kültürel miraslarına ilişkin interaktif harita ve bir web sitesi kuruluyor
  • Avrupa’daki kültürel miraslarının korunması konusunda iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı çalıştaylar düzenleniyor
  • Gayrimüslimlerin sözlü sanatlarına ilişkin örnekler toplanarak dokümantasyonunu oluşturuluyor
  • Türkiye’de seçilecek bir şehirde saha çalışması gerçekleştiriliyor
  • Proje sonunda düzenlenecek basın toplantısıyla, elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılıyor