Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz

Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz

AMAÇ
Ankara’nın kırsal kesiminde yenilikçi politikalar konusunda farkındalık artırılması ve yenilikçilik kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile yerel firmaların temsilcilerine yönelik olarak yenilikçilik ve yenilikçiliğin önemi konusunda eğitim programları düzenleniyor.
  • Konu ile ilgili kesimlere sektör odaklı yenilikçilik politikası geliştirme eğitimleri veriliyor.
  • Yerel politika yapıcılarına yönelik çalıştaylar düzenleniyor.
  • Konunun uzmanlarına yönelik sektöre özel, uygulamalı yenilikçilik eğitimleri gerçekleştiriliyor.
  • Yenilikçilik ile ilgili uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla Macaristan’a çalışma ziyareti gerçekleştiriliyor.
  • Ankara’nın kırsal kesimleri için Yenilikçilik Eylem Planı hazırlanıyor.
  • Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında açılış ve kapanış toplantıları gerçekleştiriliyor.