Avrupa Birliği ile İlgili Konularda Medya Kuruluşlarının Kapasitesinin Arttırılması

Avrupa Birliği ile İlgili Konularda Medya Kuruluşlarının Kapasitesinin Arttırılması

AMAÇ
Bolu’da yer alan medya aktörlerinin AB ile ilgili konularda kapasite ve verimliliklerinin arttırılması ile Bolu ve AB’de yer alan medya aktörleri arasında sürdürülebilir bir diyalog oluşturmak

TEMEL FAALİYETLER

  • Proje açılışının yapılacağı bir Basın Konferansı düzenleniyor.
  • İhtiyaç analizinin de yapılacağı medya eğitim hazırlanıyor ve 35 katılımcıyla gerçekleştirilecek Brüksel çalışma ziyareti yapılıyor.
  • AB ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşma açısından medya kuruluşlarının hak ve sorumlulukları konusunda panel düzenleniyor.
  • Medya organlarında yayınlanacak basılı ve görsel malzemeler vasıtasıyla bilinçlendirme kampanyası yürütülüyor.
  • Medya aktörleri için gerekli bilgilerin yer aldığı online bir platform ve ağ oluşturuluyor.