Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı

Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı

AMAÇ
Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının insan hakları ve göç yönetimi konularında kapasiteleri artırılıyor. Bu konuda Türk-Yunan sivil toplumu arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı sağlanıyor. Türk ve Yunan toplumlarının göçmenlere ilişkin farkındalığının artırılması hedefleniyor.

BAÇLICA ETKİNLİKLER 

  • Türkiye ve Yunanistan’daki sivil toplum kuruluşları arasında ağ kurmaya yönelik çalıştay düzenleniyor.
  • Yunan-Türk sınırındaki kamu görevlilerine “yasadışı göç ve mültecilere” ilişkin; geri gönderme merkezlerinde çalışan personele “mülteci prosedürüne” hakkında eğitimler veriliyor.
  • Suriye-Türkiye sınırındaki göçmenler için oryantasyon semineri düzenleniyor.
  • Akademisyenlerle birlikte tematik farkındalık artırma çalıştayları yapılıyor.
  • Proje web sitesi kuruluyor.