Bağımsız Yaşam Ağı

Bağımsız Yaşam Ağı

AMAÇ
Engelliler alanında faaliyet gösteren STK’ların sosyal içerme ve bağımsız yaşam hakkı konusunda farkındalığının artırılması ve STK’lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Bulgaristan ve İrlanda’daki Bağımsız Yaşam Merkezlerine çalışma ziyaretleri düzenleniyor
  • Bilgi paylaşımı için online platform kuruluyor
  • Engelli bireyler için Bağımsız Yaşam Rehberi hazırlanıyor
  • Bağımsız Yaşam Ağı Yaz Okulu düzenleniyor
  • BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 19. maddesinin uygulanması için yol haritası oluşturuluyor
  • BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 19. maddesinin uygulanmasına yönelik bir konferans düzenleniyor
  • Bağımsız Yaşam Ağı’nın geleceği için eylem planı hazırlanıyor