Batıdan Doğuya Mültecilerin Hizmetlere Erişimi

Batıdan Doğuya Mültecilerin Hizmetlere Erişimi

Amaç:

Mülteciler ve sığınmacılar için koruma ve bilgilendirme mekanizmalarının geliştirilmesi

Temel faaliyetler:

  • Sığınmacılar ve mülteciler için Düzce’de irtibat ofisi açılıyor.
  • STK’lar ve yerel yönetimlere yönelik mülteci haklarıyla ilgili eğitimler düzenleniyor.
  • Mülteci ve sığınmacılara yönelik psiko-sosyal danışmanlık hizmeti veriliyor.
  • Mülteci ve sığınmacıların eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farkındalık ve destek faaliyetleri düzenleniyor.
  • Yurtdışı muadil kurumlarla ortaklıklar geliştiriliyor.