Bekleyen Çocuk

Bekleyen Çocuk

AMAÇ
Hükümlülerin örgün eğitimdeki çocuklarına ön yargılı yaklaşımın ve ayrımcılığa uğramalarının azaltılması hedefleniyor. Devletin bu çocukları koruyan önlemler geliştirmesine yönelik çalışmalar yapılıyor, Avrupa’daki en iyi uygulamalar Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler arasında yaygınlaştırılıyor. Kamuoyunda farkındalık yaratılıyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • En iyi uygulamalar yerinde inceleniyor. Fransa’daki ortak kuruluş ile ağındaki sivil toplum kuruluşlarına çalışma ziyaretleri düzenleniyor. Türkiye’de bir cezaevi ziyaret ediliyor.
  • Öğretmenlere, rehber öğretmenlere, cezaevi anaokulunun öğretmenlerine ve cezaevi personeline yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenleniyor.
  • Çocukları olan mahkumlara ebeveynlik eğitimleri veriliyor.
  • Cezaevindeki anne-babalar ve eğitime katılan öğretmen ile personel arasından seçilen odak gruplarıyla sorunları ve çözüm yollarını anlamaya yönelik psiko-metrik araştırma yapılıyor.
  • Mahkum Çocuklarının ‘Avrupa Ağı’ tarafından her yıl düzenlenen “Avrupa çapında en iyi uygulamalar” toplantısına katılımı sağlanıyor.
  • Proje boyunca ulaşılan sonuçlar ışığında Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile savunuculuk toplantıları gerçekleştiriliyor.