Bölgesel Politikalar için Etkin İşbirliği

Bölgesel Politikalar için Etkin İşbirliği

AMAÇ
Bölgesel politikaların uygulanmasındaki en iyi örnek ve deneyimler paylaşılıyor, yenilikçi yöntemler kazanılıyor ve bu yöntemler pilot olarak kadın girişimciliğinde uygulanıyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Bulgaristan, Almanya, İspanya ve Türkiye’de çalışma ziyaretleri gerçekleştiriliyor.
  • Kadın girişimciliği konusunda zorlukları ortaya koymak ve işbirliğini geliştirmek için ortaklar ve diğer paydaşlarla Diyarbakır-Şanlıurfa bölgesinde çalıştay düzenleniyor.
  • Proje faaliyetlerinden hareketle söz konusu sektör üzerine bir değerlendirme raporu hazırlanıyor.