Buradayız, Bize Yer Açın

Buradayız, Bize Yer Açın

AMAÇ
Yaygın gelişimsel bozukluk (PDD) ve otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan bireyler ile çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) sosyal girişimcilik becerileri yönünden iyi örneklerin incelenmesi, karşılaştırılması, potansiyel sektörler için pazar araştırması, ve pilot bir iş ortamı kurmak yoluyla geliştirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda PDD’li ve ASD’li bireyleri istihdam etme potansiyeli olan firmalarda kolektif sosyal sorumluluklar üzerine bilinçlendirme yapılması,  hem kendilerinin hem de ailelerindeki çalışma konusundaki yetersizlik algısının pozitif anlamda değiştirilmesi hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • İtalya’ya çalışma ziyareti düzenleniyor.
  • 2 örnek üzerinde karşılaştırma raporu hazırlanıyor.
  • PDD’li ve ASD’li bireyler üzerine çalışan STK’lar için bir Sosyal Girişimcilik Modelinin geliştirilip ve adapte ediliyor.
  • Model bir sosyal girişimcilik örneği kuruluyor.
  • Konu ile alakalı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.