Çalışabilirim

Çalışabilirim

AMAÇ
Engelli bireylerin istihdam hakları konusunda siyasi reformlar geliştirilmesi ve bu sürece STK’ların katkı sağlaması için ihtiyaç duyulan kapasitenin iyileştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu alanda iletişim ağları kurularak sivil toplum katılımının sürdürülebilir kılınması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Üç ülkeyi kapsayacak ve engelli bireylerin istihdamına ilişkin mevzuatların inceleneceği raporlar hazırlanıyor
  • Engelli bireylere yönelik AB istihdam politikasına ilişkin seminer düzenleniyor
  • Birleşik Krallık ve Romanya’ya düzenlenecek çalışma ziyaretleri aracılığıyla yerinde inceleme yapılıyor
  • Türkiye ve AB Ülkelerinde Engelli İşçilerin Haklarını içeren rapor hazırlanıyor