Doğa Dostu Plastikler

Doğa Dostu Plastikler

AMAÇ
Plastik Sanayicileri Derneği ile Slovenya Plasttechhnics Kümesi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi; PAGDER üyesi firmaların üretim süreçlerindeki çevre ve enerji performanslarının geliştirilmesi ve AB’deki iyi uygulamaların transfer edilmesi hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • PAGDER üyesi 400 işletmenin plastik üretim süreçlerindeki çevre ve enerji performansları araştırılıyor.
  • Plastik üretim sektöründeki iyi uygulamaları görmek üzere Slovenya’ya çalışma ziyareti düzenleniyor.
  • Türkiye’de yapılan araştırmalar ve Slovenya çalışma ziyareti gözlemleri sonrasında İstanbul Aydın Üniversitesi ile işbirliği içerisinde bir rapor hazırlanıyor.
  • Proje çıktılarının yer alacağı bir internet sitesi oluşturuluyor.
  • AB’deki iyi uygulamaların işletmelerle paylaşılacağı bir seminer organize ediliyor.
  • Proje sonuçlarının paylaşılacağı bir kapanış toplantısı düzenleniyor.