Daha Şeffaf Türkiye

Daha Şeffaf Türkiye

AMAÇ
Yolsuzlukla mücadelede şeffaflık ve hesap verilebilirlik konularında iyi uygulama mekanizmalarının oluşturulması ve bu şekilde siyasi reformların gerçekleştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Danimarka, İtalya ve İrlanda’ya çalışma ziyareti düzenleniyor
  • Yolsuzluğun önlenmesi konusunda çalıştaylar düzenleniyor
  • Yolsuzluğu önleme ve etik konularında eğitim düzenleniyor
  • Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir Kamu spotu hazırlanıyor