Demokrasi Kültürü ve Hukukun Üstünlüğü için Avrupa Diyaloğu

Demokrasi Kültürü ve Hukukun Üstünlüğü için Avrupa Diyaloğu

AMAÇ
Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde güçlendirilmesi

TEMEL FAALİYETLER

  • Demokrasi Kültürü ve Hukukun Üstünlüğü Semineri düzenleniyor.
  • Çalışma ziyaretleri yapılıyor.
  • «Yönetişim Ağı» oluşturuluyor.
  • Gençlik Diyaloğu çalıştayı düzenleniyor.
  • Fikir savunuculuğu ve Lobi alanında yuvarlak masa toplantısı düzenleniyor.

Proje Broşürü:

kaced-turkcebrosur