Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi için Türkiye ve Avrupa’dan İyi Örnekler

Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi için Türkiye ve Avrupa’dan İyi Örnekler

AMAÇ

Türkiye’deki STK’ların karar verme mekanizmalarına daha aktif katılmalarının sağlanması, lobicilik kapasitelerinin geliştirilmesi ve  farklı alanlarda çalışmalar yürüten STK’ların işbirliği yapması amaçlanıyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • STK’lar için lobicilik ve destek konularında kapasite artırımı eğitimleri düzenleniyor
  • Lobicilik konularında iyi uygulama örneklerinin sunulduğu bir veri tabanı oluşturuluyor
  • Lobicilik uygulamaları konusunda Brüksel’de çalıştay düzenleniyor
  • Lobicilik ve destekleme konularında 3 pilot uygulama gerçekleştiriliyor