Diyaloğu ve Çözümü Teşvik Etmek: Avrupalı Parlamenterler Türkiye Hakkında Ne Düşünüyor?

Diyaloğu ve Çözümü Teşvik Etmek: Avrupalı Parlamenterler Türkiye Hakkında Ne Düşünüyor?

AMAÇ
AB karar alıcılarının Türkiye’nin üyeliği hakkındaki mevcut önyargıları belirleniyor ve bu konuda gerçekleştirilecek mülakatlar sonucunda katılım sürecine katkı sağlamak amacıyla bir rapor hazırlanıyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Avrupa kamuoyu algısının oluşumunda önemli rol oynayan Avrupalı parlamenterler ile mülakatlar gerçekleştiriliyor ve mülakatlardan elde edilen bulgular analiz edilerek konu ile ilgili bir rapor hazırlanıyor
  • Hazırlanan raporun Brüksel-Berlin ve İstanbul-Ankara’da düzenlenecek seminer ve konferanslar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılıyor
  • Raporda yer alan verilerden yola çıkılarak bir bilgilendirme videosu hazırlanıyor.