Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Ajansları Gelişiyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Ajansları Gelişiyor

AMAÇ
Proje Doğu ve Güneydoğu’daki kalkınma ajanslarında nicel etki değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi sahibi personel sayısını ve kapasitelerini artırıyor, etki değerlendirme yöntemleri kaynakçasını zenginleştiriyor, kalkınma ajansları arasında yeni yöntemlere hakim değerlendirici ve izleyici uzmanlar ağı oluşturulmasını sağlıyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Türkiye ve İngiltere’de etki değerlendirme konusunda eğitimler veriliyor.
  • Etki değerlendirme el kitabı hazırlanıyor.
  • Bir kalkınma ajansı programının etki değerlendirmesi tasarlanıyor.
  • Yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştiriliyor.