Geleceğe Değer Katmak

Geleceğe Değer Katmak

AMAÇ
İzmir ve Piedmont arasında bölgesel politika ve ekonomik kalkınma modelleri üzerine işbirliğini geliştirilmesi hedefleniyor.

 BAŞLICA ETKINLIKLER

  • Değer zinciri kavramına ilişkin çalıştaylar yapılıyor.
  • Değer zinciri analizi metodolojisi geliştiriliyor ve pilot uygulamalar İzmir ve Piedmont’ta uygulanıyor.
  • Pilot uygulamaların değerlendirileceği bir strateji toplantısı düzenleniyor.
  • Elde edilen bulgular uluslararası konferansta ilgili taraflarla paylaşılıyor.