Gençlik Katılımı için İşbirliği

Gençlik Katılımı için İşbirliği

AMAÇ

Gençlerin karar alma mekanizmalarına aktif katılımını sağlamak amacıyla geliştirilen AB politikaları konusunda Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin farkındalığının ve bilgi düzeyinin artırılması hedefleniyor

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Gençlerin karar alma süreçlerine daha etkin bir şekilde katılmasına katkıda bulunabilmek için düzenli aralıklarla gençlere ve yerel yöneticilere yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılacağı bir Gençlik Akademisi kuruluyor. Konuya ilişkin eğitim ve semineler düzenleniyor
  • AB ve Türk gençleri arasında işbirliğini artırılmasını sağlamak üzere bir ortak platform oluşturuluyor ve Platform for Cultural Europe ağının parçası haline getiriliyor
  • İyi uygulamaların yerinde görülmesi ve deneyim paylaşımı amacıyla Brüksel-Londra-İstanbul’a karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştiriliyor
  • Yerel yöneticiler ile gençleri bir araya getiren etkinlikler düzenleniyor
  • Gençlerin siyasi katılımının ne düzeyde olduğunun tespiti edilmesi için araştırma ve anketler yapılıyor
  • Türkiye ve Avrupa’dan gençlerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunması ve karar alma süreçlerine katılımlarını özendirmek için AB-Türkiye Gençlik Zirvesi düzenleniyor
  • AB–Türkiye gençleri arasında E-Parlamento kuruluyor