Gıda Güvenliği

Gıda Güvenliği

AMAÇ
Gıda güvenliği ve gıda katkı maddeleri alanında Türkiye’de ve AB’de çalışma yapan sivil toplum kuruluşları arasında iletişimin ve işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Projenin tanıtımı için bir açılış organizasyonu düzenleniyor.
  • Sektördeki üretim süreçleri, paketleme, etiketleme, taşımacılık ve depolama koşulları ile ilgili araştırmalar yapılıyor.
  • Gıda güvenliği ve gıda endüstrisinde kullanılan katkı maddeleri ile ilgili bir sektör raporu hazırlanıyor.
  • Et ve sütte gıda güvenliği ile katkı maddeleri konusunda KOBİ’lere; gıda güvenliği, gıda katkı maddeleri ve etiketleme konusunda tüketicilere yönelik iki farklı eğitim modülü hazırlanıyor; sonuçlar yayımlanıyor.
  • Ankara ve Valencia’da uluslararası toplantılar düzenleniyor.
  • İstanbul ve İzmir’de KOBİ’lere; Ankara’da hem tüketicilere hem de KOBİ’lere; Valencia’da ise FEDACOVA’nın üyelerine yönelik eğitimler düzenleniyor.