Gölge Meclis

Gölge Meclis

AMAÇ
Kadınların, yerel siyasete katılımlarının artırılması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Kadınların yerel yönetimde temsil oranları konusunda uluslararası bir konferans düzenleniyor
  • Belediye meclislerinde kadınların temsil oranları çıkarılıyor
  • Kadınların siyasete katılımları konusunda eğitim ve eğiticilerin eğitimi gerçekleştiriliyor
  • Pilot şehirlerdeki belediye meclisi toplantı ve faaliyetlerini takip eden ve kararları etkilemeyi amaçlayan kadınlardan oluşan gölge meclisler kuruluyor
  • Bulgaristan çalışma ziyareti düzenleniyor