Güney Marmara Gıda Kümesi

Güney Marmara Gıda Kümesi

AMAÇ
Güney Marmara Bölgesi’nin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik kapsamlı bir kümelenme politikası geliştiriliyor.

BAŞLICA ETKINLIKLER

  • Gıda firmaları temsilcilerine yönelik aylık kahvaltılar düzenlenip proje ve kümelenme çalışmaları hakkında bilgi veriliyor.
  • Portekiz’e çalışma ziyareti düzenleniyor.
  • Ortak kurum olan InovCluster temsilcilerinin katılımıyla çalıştay düzenleniyor, kümelenme analizi ve yol haritası hazırlanıyor.
  • Üniversite, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Güney Marmara Gıda Kümesi Birliği’nin açılışı ve proje kapanış töreni gerçekleştiriliyor.