Güvenli Gıda – Güvenli Gelecek

Güvenli Gıda – Güvenli Gelecek

AMAÇ
Tüketici ve üreticilerin gıda güvenliği ve hijyen kuralları konusunda bilinçlendirilmesi, AB sürecinde uyumlaştırılan mevzuatın tanıtılması ve AB’deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) deneyimlerinin kullanılması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Almanya ve Türkiye’de gıda güvenliği ve hijyen sektöründeki STK’ların çalışma usullerinin tanıtılacağı atölye çalışmaları yapılıyor.
  • Tüketici ve üreticiler gıda güvenliği ve hijyeni konularında eğitim alıyor.
  • Eğitimler, yayınlar, web sitesi gibi araçlarla tüketici ve üreticilerin gıda güvenliği konusunda farkındalıkları artırılıyor.