Hazinelerin Kilidini Aç

Hazinelerin Kilidini Aç

Amaç:

Siyasi Kriterler alanında Bulgaristan’ın AB deneyiminin ülkemize aktarılması

Temel faaliyetler:

  • Demokrasi alanında iyi uygulamalar kitapçığı hazırlanıyor.
  • Yuvarlak masa toplantıları ve konferanslar düzenleniyor.
  • Çalışma ziyareti yapılıyor.
  • Türk STK’lara yönelik eğitimler veriliyor.
  • Fotoğraf yarışması ve sergisi düzenleniyor.
  • Kültürel haklar ile ilgili basılı materyaller hazırlanıyor.