Hep Birlikte: Bir Katılım Projesi

Hep Birlikte: Bir Katılım Projesi

AMAÇ
Türkiye’de gençlik alanında çalışan STK’ların kapasitesinin geliştirilmesi, AB konusundaki bilgilerinin artırılması ve Avrupa Birliği’ndeki  gençlik STK’larıyla işbirliği olanaklarının artırılması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla odak grubu toplantıları düzenleniyor
  • Gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönelik Avrupa Birliği eğitimi ve kampanya yürütme eğitimi düzenleniyor
  • Brüksel’e çalışma ziyareti düzenleniyor
  • Gençlik çalışmaları alanında örnek uygulamaların paylaşıldığı bir çalıştay düzenleniyor
  • Sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu temsilcilerinin de katılımıyla bir diyalog konferansı gerçekleştiriliyor