İnsan Hakları İhlallerine Karşı Yenilikçi Yöntemler

İnsan Hakları İhlallerine Karşı Yenilikçi Yöntemler

AMAÇ
İnsan hakları alanında AB üyesi ülkelerdeki iyi uygulamaların incelenerek Türkiye’de bu alanda çalışan STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje ayrıca Türkiye ve AB STK’ları arasında sürdürülebilir bir işbirliği ve iletişim ağı kurulmasına destek veriyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • İnsan hakları ihlalleri konusundaki AB mevzuatının incelenmesi ve işbirliğinin kurumsallaştırılması amaçlayan karşılıklı toplam beş çalışma ziyareti düzenleniyor
  • Türkiye’deki STK’larla, birçok kurumun ortak sorunu olan gönüllülük mekanizması, maddi yetersizlik gibi konuların tartışıldığı ve Avrupa Birliği müktesebatının anlatıldığı, 2 günlük bir çalıştay düzenleniyor.
  • Türkiye ve AB üyesi ülkelerde İnsan hakları alanında çalışan STK’lar arasında bilgi alışverişini düzenli hale getirmek ve işbirliği fırsatı yaratabilmek için ortak arama portalının da yer aldığı bir web sitesi kuruluyor.
  • Kamuoyunun insan hakları ihlalleri konusunda farkındalığını artırmada yenilikçi bir yöntem olan Forum Tiyatrosuyla İzmir’in Karabağ ilçesinde bir dizi tiyatro etkinlikleri düzenleniyor.
  • İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarının insan hakları savunuculuğu konusunda kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla seminer ve çalıştaylar düzenleniyor
  • İzmir ve Enfield’daki insan hakları ihlalleri konusunda film hazırlanıyor ve filmin İngiltere (Cambridge Üniversitesi gibi) ve Türkiye’de gösterilmesi planlanıyor
  • İnsan hakları savunuculuğu konusunda iyi uygulamalar, yerel yönetimler, STK işbirliği örnekleri ve sivil toplum için kurumsal kapasite gelişimi bilgilerini içeren bir kitapçık hazırlanıyor.