İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü

İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü

AMAÇ
İnsan ticareti ile mücadele alanında çalışan sivil toplum kuruluşları (STK) arasında işbirliği ağı kuruluyor, uygulanan yöntemler paylaşılıyor, bu yöntemlerin yaygınlaştırılması teşvik ediliyor. STK’ların kurumsal ve teknik kapasitelerin arttırılması yoluyla insan ticareti ile mücadeleye katkı sağlanıyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • İnsan ticareti ile mücadele eden STK’lar ile mülakat ve odak grup çalışmaları yapılıyor, kapasiteleri tanımlanıyor, ihtiyaçları belirleniyor.
  • STK’ların kurumsal, teknik, uzmanlık, savunuculuk konularında kapasitelerin artırmak için interaktif eğitim çalıştayı düzenleniyor.
  • Avrupa Birliği ve Türkiye’den STK temsilcilerinin yer alacağı eğitim çalıştaylarıyla sivil topluk kuruluşlarının arasındaki ulusal ve uluslararası işbirliği güçleniyor.
  • İnsan ticareti ile etkin bir biçimde mücadele etmek amacıyla ulusal düzeyde STK ağı oluşturuluyor.
  • Standart Operasyon Prosedürü (SOP) ve Vaka Yönetimi Araçları geliştirilerek yayınlanıyor.