İşyerinde İnsan Hakları

İşyerinde İnsan Hakları

AMAÇ
Çalışma standartları ve kurumsal hesap verilebilirlik ile ilgili AB mevzuatının ve düzenlemelerinin Türkiye’deki uluslararası şirketlerde etkin bir şekilde uygulanması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Hollanda ve Türkiye’de iki uluslararası çalıştay düzenleniyor
  • Türkiye’de bir ulusal çalıştay düzenleniyor
  • Türkiye’de mevcut durum analizi araştırması yapılıyor
  • Türkiye’de bir uluslararası seminer düzenleniyor
  • Farkındalık artırıcı dört farklı yayın hazırlanıyor
  • Türkiye ve Hollanda’da kamuoyu kampanyaları düzenleniyor