Kadınlar Göç Yolunda

Kadınlar Göç Yolunda

AMAÇ
Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarının adalet, özgürlük ve güvenlik konularında işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Türkiye’deki kadın mültecilerin yaşam şartlarının tespit edilebilmesi amacıyla 300 kadın ile görüşülerek veri toplanıyor ve toplanan verilere dayanarak bir sonuç raporu hazırlanıyor.
  • Mültecilerin toplumsal entegrasyonu alanında AB üyesi ülkelerdeki iyi uygulamalar araştırılıyor ve araştırma neticesinde Türkiye’deki uygulamalar ile AB’deki uygulamaları içeren bir karşılaştırmalı rapor sunuluyor.
  • Mülteciler alanında çalışan Türk ve AB sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini artırmak amacıyla İstanbul ve Vicenza’da çalıştaylar düzenleniyor.
  • Mülteci kamplarının içerisinde ve dışarındaki mültecilerin yaşamlarını konu alan beş kısa film hazırlanıyor, kamuoyuna sunuluyor.
  • İnsan hakları, mülteci hukuku, mülteciler hakkındaki uluslararası düzenlemeler ve kadın mülteciler konusunda Gaziantep ve İstanbul’da eğitimler düzenleniyor.