Kadınların Etkin Katılımı için Yerel Fırsatlar

Kadınların Etkin Katılımı için Yerel Fırsatlar

AMAÇ
Proje kapsamında STK’lara yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yürütülerek, sürdürülebilir katılımcı demokrasi mekanizmalarının kurulması ve kadınların siyasi hayata katılımının artırılması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Ortaklar arası deneyim paylaşımı ziyaretleri düzenleniyor
  • Türkiye’de kadınların karar alma süreçlerine ilişkin tartışma toplantıları düzenleniyor
  • Hatay’da STK’lara yönelik kapasite geliştirme seminerleri düzenleniyor
  • Seminer sonuçlarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için özel eğitim kitleri oluşturuluyor
  • Hatay’da Yerel Eylem Grubu kuruluyor
  • Kadınların siyasi hayata katılımına yönelik protokol hazırlanıyor
  • Hatay’da yerel medya kampanyası düzenleniyor
  • Proje sonuçlarının paylaşılacağı bir kapanış konferansı düzenleniyor