Kalkınma için Sosyal Girişimcilik

Kalkınma için Sosyal Girişimcilik

AMAÇ
Sinop’un sürdürülebilir gelişimi için araştırma, eğitim ve girişimcilik yoluyla “Sosyal Girişimcilik ve Yaratıcılık Merkezi” ile bu merkez için bir organizasyon modelinin oluşturulması hedefleniyor. Projenin bir başka  amacı da AB ve Türkiye’deki sivil toplum arasında sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir kentsel gelişim alanında bir ağ ve işbirliği platformu kurabilmek.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Sosyal Girişimcilikte en iyi uygulamaların paylaşıldığı bir Forum düzenleniyor.
  • Yerel sosyal girişimcilerin girişimcilik kapasitesini geliştirmek amacıyla eğitim faaliyeti düzenleniyor.
  • Tasarım geliştirmek, geliştirilen tasarımların yerel zanaatkarlarla beraber üretmek için küratörler, marka ve pazarlama uzmanları ve akademisyenlerin katılımıyla atölye çalışması düzenleniyor ve üretilenler sergileniyor.
  • İçinde projenin tüm aşamalarının da olduğu bir belgesel ile tüm proje sonuçlarını da içeren bir ”proje paketi” hazırlanıyor.