Kanser Kaderimiz Olmayacak!

Kanser Kaderimiz Olmayacak!

AMAÇ
Kanser hastaları ve ailelerinin hakları ile ilgili mevzuat ve uygulamaların iyileştirilmesi ve bu konularda kamuoyu farkındalığının artırılması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • 15 ilde temel hasta ve kişilik hakları seminerleri düzenleniyor
  • 15 ilde kanser hastaları ve ailelerine ziyaretler düzenleniyor
  • Hırvatistan ve Türkiye’ye çalışma ziyaretleri düzenlenerek, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanıyor
  • İlgili kamu görevlileri ile görüşmeler düzenleniyor
  • İmza kampanyası, TV ve radyo programlarına katılım ile farkındalık artırılıyor
  • Öneri paketleri hazırlanarak ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılıyor