KOBİ’ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk

KOBİ’ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk

AMAÇ
Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki AB politika ve uygulamalarının daha yakından tanınması ve kurulan işbirliklerinin geliştirilmesi yoluyla AB katılım sürecine hazırlanılması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki mevcut durumun analiz edilmesi amacıyla Hollanda ve Türkiye’de kapsamlı araştırmalar yapılıyor.
  • Araştırma bulgularına dayanarak Hollanda ve Türkiye ülke raporları hazırlanıyor.
  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanında Hollanda’daki uygulamaların yerinde görülmesi ve deneyim paylaşımı yapılması amacıyla Hollanda çalışma ziyareti gerçekleştiriliyor.
  • Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda seminerler düzenleniyor.
  • “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Rekabet edebilirlik: Türkiye ve AB Üyesi Ülkeler Raporu” hazırlanıyor.
  • KOBİ’lerin kurumsal sosyal sorumluluğun önemi konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde çalıştaylar yapılıyor.