Medya Öğreniyorum

Medya Öğreniyorum

AMAÇ
Kısıtlı olanaklara sahip gençlerin hayat boyu öğrenme aktiviteleri aracılığıyla medya okuryazarlıklarının geliştirilmesi ve böylelikle gençlerin istihdam edilme ve hareketlilik fırsatlarının arttırılması hedefleniyor. Ayrıca toplumun farklı kesimleri arasındaki diyaloğun, medya okuryazarlığı, hayat boyu öğrenme, sivil toplum diyaloğu ve dijital dahil etme temaları altında geliştirilmesi amaçlanıyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • “Medya Okuryazarlığı”, “Hayat Boyu Öğrenme”, “Sivil Toplum Diyaloğu” ve “Dijital Dahil Etme” başlıklarında 4 uluslararası konferans ve 4 medya eğitimi düzenleniyor.
  • Medya Okuryazarlığı”, “Hayat Boyu Öğrenme”, “Sivil Toplum Diyaloğu” ve “Dijital Dahil Etme” başlıklarının her biri için 3 adet, toplamda 12 adet çalıştay düzenleniyor.
  • Türkçe, İngilizce, Almanca ve Yunanca olmak üzere 4 ayrı dilde 16 eğitim kitapçığı, 30 video ve 16 haber bülteni hazırlanıyor.
  • Eğitim materyallerinin, haber bültenlerinin, videoların yer aldığı 4 dilli bir internet sitesi hazırlanıyor.