Mültecilere Etkin Hizmet

Mültecilere Etkin Hizmet

AMAÇ
Mülteci koruma ve yardım konularında (geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ve diğer mülteciler için) çalışan Türk ve Avrupalı sivil toplum kuruluşları arasında, deneyim alışverişi, iyi uygulamaların paylaşılması, mültecilerin korunması konusunda farkındalık yaratılması ve Türkiye ve AB deki mültecilerin sorunlarına kalıcı çözümler bulmanın önemini vurgulama youyla bir diyalog oluşturulması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Mülteci koruma ve hizmetleri konularında çalışan Türkiye ve AB ülkelerindeki paydaşlar arasında işbirliği ve iyi uygulama paylaşımı başlatılıyor, genişletiliyor ve güçlendiriliyor.
  • Mültecilere sağlanan hizmet ve yardımın nicelik ve niteliği artırılıyor. [Kayıt, ihtiyaçların belirlenmesi, hukuki destek, temel hizmetler (sağlık, eğitim, barınma, istihdam) ve özel hizmetler (psikososyal hizmetler ve cinsiyete dayalı şiddet)]
  • STK ve sevk sistemlerinde bir gönüllülük programı oluşturulması deneniyor.
  • Üniversiteler ve yerel yetkililerin de dahil edilmesiyle yerel düzeyde mültecilerin korunması ve sorunlarına kalıcı çözümler bulunması konusunda farkındalık artırılıyor.
  • Mülteciler için yeniden yerleşme ve diğer yasal yollar önerilerek Türkiye ile sorumluluğun paylaşılması konusunda Avrupa harekete geçiriliyor.