Mültecilerin Uyumu

Mültecilerin Uyumu

AMAÇ
Türkiye’deki 2.8 Milyon Avrupalı olmayan göçmen ve mülteciye, uyum düzeylerine ilişkin uluslararası karşılaştırmalı veriler ve araçlar sağlayarak desteğin artırılması, bu konuda uluslararası ve AB standartlarının uygulamasının iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede mülteci haklarının desteklenmesi yolunda Türkiye’de uyum alanından sorumlu kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile diğer paydaşların kapasitelerini ve uzmanlık seviyelerini geliştirmek de amaçlanıyor. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Dernegi (İGAM), böyle bir girişimin, Türkiye tarihinde görülmemiş bir sayıda mültecinin bulunduğu ve uyum konusunda önemli bir tecrübe ve bilgi eksikliğinin olduğu bu dönemde çok büyük bir önem taşıdığına inanıyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • “Mültecilerin Uyumunu Değerlendirme Aracı” Türkiye’ye adapte ediliyor.
  • “Mültecilerin Uyumunu Değerlendirme Aracı” 4 kentte yapılacak birincil ve ikincil veri toplama yoluyla uygulanıyor.
  • Toplanan veriler, biri ulusal diğeri ise Türkiye ve Orta Avrupa’yı (Bulgaristan, Polonya, Romanya, Slovakya) karşılaştıran ve iyi uygulamaları tespit eden iki raporda yayımlanıyor.
  • Raporların bulguları medya aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılıyor.
  • Proje değerlendirilme toplantısı yapılıyor.