Öğrenerek Değişen Hayatlar

Öğrenerek Değişen Hayatlar

AMAÇ
Avrupa 2020 vizyonu çerçevesinde Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) Avrupa Birliği’nin hayat boyu öğrenme stratejisini anlamalarına destek sağlanıyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Hayat boyu öğrenme alanında aktif olan STK’lar ile ağ oluşturma seminerleri düzenleniyor.
  • Hayat boyu öğrenme ile girişimcilik konusunda iyi örneklerin paylaşıldığı ve dijital becerilerin geliştirildiği çalıştaylar düzenleniyor.
  • Yunanistan’a hayat boyu öğrenme, sanat ve yenilikçilik ile sosyal becerilerin geliştirilmesi konularında  çalışma ziyaretleri düzenleniyor.
  • Hayat boyu öğrenme konusunda bir konferans düzenleniyor.