Öğrenmeyi Öğren

Öğrenmeyi Öğren

AMAÇ
Proje kapsamında; işitme engelli yetişkin bireylerin hayat boyu öğrenme süreçleri hakkında deneyim paylaşımı sağlanıyor. Öğrenme ihtiyaçlarına uygun alternatif ve yenilikçi yaygın eğitim metodolojileri geliştiriliyor, işitme engelliler üzerine çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının kapasitesi güçlendiriliyor. İşitme engelli bireylerin eğitiminde yaygın eğitim yöntemlerinin önemine vurgu yapılıyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Paydaşlar arası istişare mekanizması kuruluyor,
  • Türkiye-Hırvatistan çalışma ziyaretleri yapılıyor,
  • İşitme engelli bireylerin hayat boyu öğrenme süreçlerini desteklemek için yaygın eğitim kiti hazırlanıyor,
  • Geliştirilen yaygın eğitim yöntemlerini uygulamak üzere işitme engelli kolaylaştırıcılar eğitiliyor.
  • Ankara, İstanbul, Adana ve Denizli’de atölye çalışmaları organize ediliyor,
  • Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulmak üzere bir öneri raporu hazırlanıyor.