Okulum Umudumdur

Okulum Umudumdur

AMAÇ
Proje ile Mersin ve Sofya’daki Roman çocukların erken okul terklerinin önüne geçilmesi amacıyla strateji hazırlanması, iyi uygulamaların paylaşılması, çocukların eğitim motivasyonlarını arttırarak erken okul terki oranının düşürülmesi ve  Roman ailelerin eğitimin önemine ilişkin farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Mersin ve Sofya’da bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşıldığı toplantılar düzenleniyor.
  • Mersin ve Sofya’da eğitim sisteminde faaliyette bulunan STK temsilcileri, kamu kurumu görevlileri ve yerel aktörlerin katılımıyla çalıştay düzenlenerek erken okul terkiyle mücadele stratejisi ortaya konuyor.
  • Mersin’de üç okulun idari personeli ve öğretmenleriyle yuvarlak masa toplantıları gerçekleştiriliyor, eğitimler veriliyor.
  • Hedef olarak seçilmiş üç okulda öğrenim gören roman çocukların ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.
  • Roman çocukların erken okul terkine dikkat çekmek amacıyla Mersin’de uluslararası bir sempozyum düzenleniyor.