Ölçülebilir Kalkınma

Ölçülebilir Kalkınma

AMAÇ
Proje Çukurova Kalkınma Ajansı ile bölgedeki sivil toplum kuruluşları (STK) arasında diyaloğu güçlendirmek, ajans tarafından bölgedeki faaliyet gösteren KOBİ ve STK’lara sağlanan mali desteğin etkinliğini arttırmak ve STK’ların mali destek programlarının planlama aşamasına katılımını sağlayarak bölgenin ihtiyaçlarına cevap veren mali destek programlarının hazırlanabilmesini hedeflemektedir.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • İtalya’da bölgesel kalkınmada sosyal diyaloğa ilişkin tecrübe ve iyi uygulamaların ele alındığı başlangıç toplantısı ve açılış çalıştayı düzenleniyor.
  • Mali destek programlarının katılımcı bir yaklaşımla etki değerlendirme yöntemlerini de içerecek şekilde tasarlanmasına yönelik eğitim düzenleniyor.
  • Katılımcı ve Ölçülebilir Mali Destek Programları Hazırlama Rehberi hazırlanıyor.
  • Ajans tarafından yürütülen mali destek programlarının potansiyel yararlanıcısı konumundaki STK’lar ile istişare toplantıları gerçekleştiriliyor.
  • Yaklaşık 400 STK temsilcisinin katılımıyla proje sonuçlarının paylaşıldığı kapsamlı bir seminer düzenleniyor.