Özgürlüğüm Projesi

Özgürlüğüm Projesi

AMAÇ
Anneleri cezaevinde olan 0-6 yaş arasındaki çocuklara daha iyi bir gelecek sunulması  ve diğer çocuklarla eşit yaşam şartlarına ulaştırılması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Projenin başlangıcında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenleniyor
  • Londra’ya çalışma ziyareti düzenleniyor
  • Cezaevlerinde çalışan psikologlara eğitim ve eğiticilerin eğitimi programları düzenleniyor
  • Cezaevlerindeki annelere yönelik eğitim ve özel etkinlikler düzenleniyor
  • Seçilecek 5 adet cezaevinde model kreşler kuruluyor
  • Pilot şehirlerdeki cezaevlerinde yaşayan çocukların bakımı için gönüllü havuzu oluşturuluyor.