Sevgi Dolu Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkı

Sevgi Dolu Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkı

AMAÇ

Koruma altındaki çocukların yaşadıkları travmanın etkilerini atlatabilmelerine katkıda bulunabilmek için bu alanda faaliyet gösteren STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında sürdürülebilir işbirliği kurulması hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Koruyucu aile sistemiyle ilgili toplumu bilinçlendirmek için bir dizi toplantı organize ediliyor.
  • Koruyucu aile sistemi alanında iyi uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla Hollanda ile Türkiye arasında karşılıklı çalışma ziyaretleri düzenleniyor,
  • Hollanda ve Türkiye çocuk koruma sistemleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikleri tespit etmek amacıyla koordinasyon toplantıları gerçekleştiriliyor ve konu ile ilgili bir rapor hazırlanıyor,
  • Hollanda’da uygulanmakta olan koruyucu aile sistemi mevzuatının önemli metinlerinin Türkçeye çevriliyor ve koruyucu aile sistemi konusunda kanun metni taslağı hazırlanıyor,
  • Koruyucu aile sistemi uygulamaları çalışanlara yönelik Hollanda’da başarıyla uygulanan “Back Pack” eğitimleri düzenleniyor.