Her Şey Haklar için, Haklar Herkes için

Her Şey Haklar için, Haklar Herkes için

AMAÇ
Engelli hakları konusunda çalışan STK’lar ve gençlik STK’ları arasında ‘insan hakları temelinde’ işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Açılış Toplantısı ve STK Paneli düzenleniyor
  • Romanya ve Türkiye’ye çalışma ziyaretleri düzenleniyor
  • STK’ların genç ve engelli temsilcilerine yönelik eğitim düzenleniyor
        Üç Çalışma Grubu oluşturulması
  • Bağımsız yaşam, Erişilebilirlik ve ayrımcılık konularında üç Çalışma Grubu Toplantısı
    düzenleniyor
  • ”Birlikte Daha İyi” Gençlik Kampı düzenleniyor
  • Engelli Hakları Kitapçığı hazırlanıyor.