Şiddete Karşı Kadın Girişimi

Şiddete Karşı Kadın Girişimi

AMAÇ
Türk ve AB sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve diyaloğun artırılması vasıtasıyla şiddete maruz kalmış kadınlara destek olmak; kadına karşı şiddet ile mücadele konusunda deneyim paylaşımında bulunmak

TEMEL FAALİYETLER

  • Şiddete maruz kalmış kadınlar konusunda Türkiye, İspanya ve İtalya’da geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriliyor ve bu çalışma sonucunda çeşitli politika önerilerini de içeren karşılaştırmalı bir rapor hazırlanıyor,
  • Şiddete maruz kalmış kadınlar konusunda çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşların faydalanabileceği bir eğitim kiti hazırlanıyor ve konu ile ilgili eğitimler düzenleniyor
  • Şiddete maruz kalmış kadınlar ile politika oluşturucular arasında karşılıklı anlayışı temin etmek amacıyla çalıştaylar düzenleniyor
  • Ankara’da , proje sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı bir konferansı düzenleniyor